"DENKLİK İÇİN GETİRİLEN SEVİYE TESPİT SINAVI İVEDİ BİR ŞEKİLDE KALDIRILMALIDIR"

15.06.2020 15:54:00

Avukat Emir Akpınar, 'Yurt Dışındaki Tıp Fakültelerinden Mezun Olanların Denklik Sorunlarını' hukuki açıdan değerlendirerek; "Denklik için getirilen seviye tespit sınavı ivedi bir şekilde kaldırılmalıdır." dedi.

  Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, binlerce kişinin hem maddi hem de manevi olarak mağduriyet yaşadığını ifade ederek,” Ülkemizde 100 bin kişiye 176 doktor düşmektedir. Böyle bir pandemi sürecinde, pratisyen hekim adayı olanların, seviye tespit sınavına tabi tutularak göreve başlatma kararının vahimliğini yaşamaktayız. Tıp eğitimini yurt dışındaki farklı üniversitelerde tamamlayan çok sayıda doktor, kendi ülkelerinde denklik sorunu ile karşı karşıyadır. Türkiye’de doktorluk yapabilmek için denklik engelini aşamayan binlerce doktor adayı mevcuttur. Örnek verecek olursak: 2015 yılında Sofya Tıp Fakültesinden mezun olan birisi, bu üniversiteye kayıt yaptırmadan önce Yüksek Öğretim Kurumu’dan (YÖK) teyit almış ve buna göre kaydını yaptırıp, eğitimini tamamlamıştır. Ancak denkliği olmadığı için mesleğini icra edemeyen doktor adayları, pratisyen hekimlerin uzman hekim olabilmek için girdikleri Seviye Tespit Sınavı’na (STS) tabi olmak zorunda bırakılmıştır. Sonuç olarak; Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olmuş doktorlar herhangi bir sınava girmeden pratisyen hekim olarak görev yapabiliyor. Ama yurtdışında tıp eğitimini tamamladıktan sonra denklik engeline takılan doktorlar, STS sınavında başarılı olsa bile ancak pratisyen hekim olabiliyor" dedi.
Çözüm önerisi olarak da bazı hususlara dikkat çeken Avukat Akpınar; "Bu konuda mağduriyet yaşayan tıp fakültesi mezunu sayısı 1183 kişi civarıdır. Öncelikle; sınav yerine, staj ile denklikleri verilebilir. Doktorluk mesleğinin sahada daha iyi öğrenileceğini kanaatindeyim, uzayan bu süreç doktor adaylarının hem ekonomik hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olmaktadır. Pratisyen hekim adaylarının STS yerine varsa fark derslerini belirtilecek belirli üniversite hastaneleri ve kamu hastanelerinde staj veya adaptasyon programı kapsamında başarılı ve başarısız değerlendirilmeli. Pratisyen hekim adaylarının, STS yerine, intern (son sınıf tıp öğrencisi) hekimlere özgü hastane ortamında 3 ay veya 6 aylık yeterlilik durumunu, gözlem, izlem ve uygulama sonucu değerlendirme yapılması, başarılı adayların göreve atanması; başarısız olan hekim adaylarına 3 kez hak tanınmalı. Örnek; ülkemiz vatandaşı olmayan Suriyeli meslektaşlarımıza, sınavsız verilen uygulama programları gibi. Doktor açıklarının bulunduğu, talep edilmeyen ve ihtiyaç olan bölgelere uzman doktorlar, gözetiminde istihdam edilmesi, konulan süre ve kriterler sonucunun değerlendirilip rapor halinde ilgili kurumlara bildirilmesi, göreve başlatılması. Denklik sınavı olarak STS uygulanmasına son verip; son verilmeyecekse en azından daha adil olan hesaplamanın 30 puan (Türkiye mezunları meslektaşlarımızın kat sayısı ile çarpılınca yaklaşık 40 puan olan) artı 6 ay staj ile adaletli ve hukuki olan denkliğin verilmesidir" ifadelerini kullandı. Akpınar konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Sayıştay; YÖK’ü denetlemiş ve bulduğu bulgulardan biri yüksek miktarda denklik adı altında farklı konularda davalar açıldığını ve YÖK’ün bu davaları kaybettiğini, yüksek miktarda avukat ücretleri, tazminat ödediği vurgulanmış, kamu zararına neden olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, acil mevzuat düzenlenmesi istenmiştir. Buna rağmen hiçbir şey yapılmamıştır. Lizbon sözleşmesi, Bologna süreci, İdari mahkeme kararları, Danıştay kararları ve Sayıştay raporlarının, doğrudan denklik verilme kararına rağmen, bu kararlar uygulanmamakta ve YÖK tarafından reddedilmektedir. Ayrıca Danıştay’ın yurtdışı denklikle ilgili Anayasanın 90. Maddesi 5. fıkrasına dayanarak denkliğin verilmesi kararları varken, YÖK bu kararları uygulamamakta, ısrarla kabul etmemektedir. Son olarak arz edilen diplomalar 48 ülkede direkt tanınırken, Ülkemizde denklik adı altında; STS engeline takılmaktadır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için bu konuyu ilgi mercilere taşıyıp gerekli adımları atacağız."